تعمیرات مک بوک شامل تعمیر قطعات زیر می باشد:
تعمیر LCD مک بوک
تعمیر مادربرد
رفع مشکل بوت نشدن مک بوک
خرابی تاچ پد
تعمیر فن مک بوک
به دلیل حساسیت دستگاه های شرکت اپل و همچنین نبودن گارنتی این دستگاه ها داخل ایران تعمیرات برتر پس از رفع خرابی دستگاه در حضور صاحب دستگاه به منظور اطمینان از عملکرد دستگاه را تست و سپس به مشتری تحویل می دهد.