تیم ما

تصویر یحیی احمدی
مدیریت

یحیی احمدی

تصویر شرکت رژیووار(امیرحسین مهری)
طراحی وب(۰۹۱۲۵۵۹۹۸۴۳)

شرکت رژیووار(امیرحسین مهری)

تصویر سمیه سرایی
مشاور تعمیرات

سمیه سرایی

تصویر آرمین قهرمانی
متخصص نرم افزار

آرمین قهرمانی

تصویر محمد اسماعیل زاده
متخصص سخت افزار

محمد اسماعیل زاده