تعمیرات برتر کوشی و تبلت های آسیب دیده شما را با اطمینان خاطر تعمیر و در صورت درخواست شما برایتان ارسال میکند.

چنانچه هر گونه مشکلی در تعمیر ما وجود داشت مجدد ارسال و با هزینه تعمیرات برتر برای شما فرستاده می شود ، این گارنتی تعمیر را فقط در تعمیرات برتر می بینید ، گارانتی ما به مدت ۶ ماه برای هر دستگاه می باشد.

 

blog (28)

blog (26)